top of page
Search

Jou ferye ivè yo se jis alantou kwen an!

Le mois de décembre est arrivé si vite! L'année 2023 a été très remplie.

Notre calendrier d'activités de décembre 2023.6 desanm- Komemorasyon atak politeknik la 🕯️

Yon evènman nan onè 14 viktim masak Polytechnique yo an 1989. Yon opòtinite pou sonje, men tou pou sansibilize sou divès fòm vyolans. Pou akonpanye nou, ou ka ale nan L'Envol des femmes a 11 è nan maten mèkredi 6 desanm, oswa ou ka rankontre nou nan plas 6 Décembre 1989, nan kwen lari Decelles ak wout Queen-Mary, a midi. Nou pral pote flè atifisyèl yo ofri nan memwa viktim yo.

Pou plis enfòmasyon sou atak la, klike isit la. Se Comité 12 jours ki òganize evènman sa a.


Desanm 12 - Festival ivè

Vizite paj evènman an pou w enskri pou fèt nwèl anyèl nou an, oswa enskri ak yon manm pèsonèl la.


15 desanm- Fèmti biwo an Desanm

Sant nou an ap fèmen soti 18 desanm 2023 pou rive 15 janvye 2024 enkli. De premye semèn yo se vakans ivè nou yo, epi de semèn ki sot pase yo pral dedye a preparasyon ak fòmasyon pou nou ka pi byen sèvi ou an 2024. Nou pral mete ajou sit entènèt nou an ak rezo sosyal yo ak diferan resous pou konsilte pandan fèmen nou an.


Gwoup sipò kont vyolans domestik "Pi fò ansanm" 🦋

Nan gwoup sipò sa a pou fanm ak moun ki gen sèks majinalize yo, nou tout fè efò pou kenbe yon espas ki an sekirite, ki pa jije, pou diskisyon sou yon varyete sijè ki gen rapò ak vyolans domestik, tankou vyolans li menm, chòk, rezistans ak pwosesis rekiperasyon an. Gwoup angle a plen kounye a epi n ap ajoute moun nan lis datant la. Gen kèk kote ki rete nan gwoup franse a, donk ede nou gaye pawòl la! Pou plis enfòmasyon, rele oswa imèl nou.


6 desanm – Gwoup “Fanm, Pouvwa, Aksyon”⚡

6 p.m. rive 8:30 p.m., Mèkredi 6 desanm nan St Raymond Community Center, 5600 Ch. Upper Lachine.

Klib sa a vize a fanm ak moun ki gen sèks majinalize ki vle fè yon diferans. Nou echanje lide sou evènman aktyèl yo ak enkyetid sosyal yo, epi nou ansanm devlope estrateji pou konbat enjistis nou temwen nan lavi chak jou nou an. Òganize pa fasilitatè etonan nou Estefania Vargas, gwoup la plen ak opòtinite aprantisaj, oratè envite ak pwojè kreyatif. Nouvo patisipan yo toujou akeyi. Gadri disponib ak avi alavans.


Grèv lekòl kontinyèl

Pwofesè lekòl piblik yo ak travayè gadri yo toujou an grèv nan mwa sa a, nan sektè franse ak angle. Mande sant kominotè w la sou ki kan yo ka ofri pandan lekòl yo fèmen.


Seri Sante Fanm: Bladdè ak Zantray 💩 Ranvwaye pou Nouvèl Ane

Malerezman, dènye edisyon pwogram sante fanm nou an an kolaborasyon ak Eva Marsden Center te anile mwa pase a akòz sikonstans enprevi. Nou pral repwograme li an 2024 epi nou espere ou pral la pou diskite sou aspè enpòtan sa a nan sante fanm!


Deskripsyon nan aktivite yo

Tcheke deskripsyon pwogram nou yo an franse ak angle pou aprann plis sou nouvo aktivite yo ofri mwa sa a.


Klike anba a pou telechaje yon PDF kalandriye nou an. ⬇️


calendrier 11 et 12 2023 calendar
.pdf
Download PDF • 4.00MB


Comments


bottom of page