top of page
Search

N'ap wè nou an janvye 2024!

Nou fèmen pòt nou pou jou ferye ivè yo. Men sa ou ka atann.21 desanm 2023 - 7 janvye 2024

Tout anplwaye yo pral soti nan biwo a pou de semèn kap vini yo. Tcheke lis resous nou an nan franse ak angle si w bezwen èd pandan nou fèmen.


8 janvye 2024 - 19 janvye 2024

Apre anplwaye yo retounen nan biwo a, sant la ap rete fèmen pou fòmasyon anplwaye yo ak ajou sistèm dijital yo soti 8 rive 19 janvye. Patisipan yo nan gwoup sipò yo ka resevwa mesaj nan men fasilitatè yo pandan peryòd sa a pou fè yo konnen dat pwochen sesyon an.


22 janvye 2024: retounen nan pwogram nòmal!

Lendi 22 janvye, nou pral relouvri sant la epi rekòmanse aktivite nou yo nòmal.


bottom of page