top of page

Sal Distro

Distro Room se boutik gratis nou an. Nou aksepte rad, soulye, jwèt, liv, pousèt, kouchèt, ekipman ti bebe, ak ti atik kay ak kwizin. Se volontè nou yo ki jere li, epi ki alimenté pa vizitè yo fantastik ki vin ranmase ak bay atik!

Clothing Rack

Orè ouvèti

lundi

10:00 am – 1:00 pm

mercredi

10:00 am – 1:00 pm

vendredi

sou randevou

6897 Avenue Somerled, Montreal QC, H2V 1V2

514-485-7814

bottom of page